Om

Akvarellen är mitt främsta uttrycksmedel men jag arbetar även med andra tekniker.

Mitt skapande bygger på att vara närvarande i processen. En linje, siluett eller en färg kan vara utgångspunkten för mitt skapande. Själva bildbyggandet är så spännande, att hitta ett gensvar i bilden, hitta balans mellan färgerna. Ofta handlar det om att fånga något som mynnar ut i halvabstrakta landskap och figurer, människor eller andra bilder. Gillar att ”experimentera” med färgen och hur den beter sig.


  Camilla Lod