Om

Akvarellen är mitt främsta uttrycksmedel men jag arbetar även med andra tekniker.
Här bygger skapandet på min fulla sinnesnärvaro. En linje, siluett eller en färg kan vara utgångspunkten i processen. Det unika bildbyggandet är det som tilltalar mig mest, att finna gensvar i bilden och en balans mellan de olika färgerna. Framförallt tycker jag om att experimentera med och låta färgen tala sitt eget språk utefter hur den beter sig på pappret. Ofta handlar det om att fånga något som mynnar ut i halvabstrakta landskap och figurer, människor eller andra bilder.